Protecting Liquid Balm
Blemish Peel (A)
Neutralizing Gel Mask (E)
BỘ SẢN PHẨM
THAY DA ĐIỀU TRỊ MỤN
Công nghệ tiêu diệt trực tiếp khuẩn mụn Propion Bacterium Acnes bằng thành phần Oxy phân tử, giúp mang lại hiệu quả điều trị mụn toàn diện, tối ưu.
Sản phẩm chi tiết
CÔNG DỤNG
CHỈ ĐỊNH
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
SẢN PHẨM CHI TIẾT