BỘ SẢN PHẨM THAY DA ĐIỀU TRỊ TĂNG SẮC TỐ SAU VIÊM TRÊN CƠ THỂ
Body Active Peel
Neutralizer (D)
Neutralizing Gel Mask (E)
bộ sản phẩm Thay da điều trị tăng sắc tố sau viêm
PIH TRÊN CƠ THỂ
Công nghệ điều trị và cải thiện các tình trạng tăng sắc tố sau viêm trên cơ thể.
Sản phẩm chi tiết
CÔNG DỤNG
CHỈ ĐỊNH
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
SẢN PHẨM CHI TIẾT