BỘ SẢN PHẨM THAY DA ĐIỀU TRỊ TĂNG SẮC TỐ SAU VIÊM TRÊN MẶT
Protecting Liquid Balm
Peel Prep
Blemish Peel (A)
Reju - Peel (B)
Neutralizer (D)
Neutralizing Gel Mask (E)
bộ sản phẩm Thay da điều trị tăng sắc tố sau viêm
PIH TRÊN MẶT
Công nghệ điều trị và cải thiện các tình trạng tăng sắc tố sau viêm trên mặt.
Sản phẩm chi tiết
CÔNG DỤNG
CHỈ ĐỊNH
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
SẢN PHẨM CHI TIẾT