Protecting Liquid Balm
Peel Prep
Blemish Peel (A)
Reju - Peel (B)
Neutralizer (D)
Neutralzing Gel Mask (E)
BỘ SẢN PHẨM
THAY DA XÓA THÂM NÁCH, BẸN, MÔNG
Công nghệ thúc đẩy quá trình thay mới làn da, làm sáng da và trả lại sự đàn hồi, mịn màng vùng da NÁCH-BẸN-MÔNG một cách hoàn hảo.
Sản phẩm chi tiết
CÔNG DỤNG
CHỈ ĐỊNH
QUY TRÌNH THỰC HIỆN
SẢN PHẨM CHI TIẾT