CÔNG BỐ MẪU BAO BÌ MỚI CỦA MIBITI PRUDENTE
Posted by admin | Th12 14/20

Chi tiết – Khoa học – Được bảo hộ pháp lý cao hơn

Sẽ có sự thay đổi 1 chút về bao bì hộp giấy bên ngoài (Thành phần công thức và chất lượng kem bên trong không thay đổi) để phù hợp với quy định mới của BỘ Y TẾ trong việc quản lý mỹ phẩm.

– Mỗi sản phẩm sẽ có 1 tên, không dùng chung tên mà khác kí hiệu nữa.

– Mỗi sản phẩm sẽ có 1 phiếu công bố riêng.

– Có bảng thành phần trên vỏ hộp sản phẩm.

– Phiếu công bố vừa được Cục Quản Lý Dược

– BỘ Y TẾ cấp lại vào tháng 06.2020 theo quy định mới.

TÊN SẢN PHẨM THAY ĐỔI NHƯ SAU

NuWhite N1 giữ nguyên là NuWhite N1

NuWhite V1 đổi thành GigaWhite V1

NuWhite L1a đổi thành BioWhite L1A

NuWhite H6 đổi thành AlphaWhite H6

Theo đúng quy định về công bố và quản lý mỹ phẩm mới nhất của Bộ Y Tế.

Cơ bản là các kí hiệu N1, V1, L1a, H6 không thay đổi. Chỉ thay đổi cái tên đứng trước kí hiệu đó cho phù hợp quy định mới.

 

Bình luận