CÔNG BỐ MẪU BAO BÌ MỚI CỦA MIBITI PRUDENTE

23 Th6 2020 Thông báo

CÔNG BỐ MẪU BAO BÌ MỚI CỦA
MIBITI PRUDENTE

Chi tiết – Khoa học – Được bảo hộ pháp lý cao hơn

Sẽ có sự thay đổi 1 chút về bao bì hộp giấy bên ngoài (Thành phần công thức và chất lượng kem bên trong không thay đổi) để phù hợp với quy định mới của BỘ Y TẾ trong việc quản lý mỹ phẩm.
– Mỗi sản phẩm sẽ có 1 tên, không dùng chung tên mà khác kí hiệu nữa.
– Mỗi sản phẩm sẽ có 1 phiếu công bố riêng.
– Có bảng thành phần trên vỏ hộp sản phẩm.
– Phiếu công bố vừa được Cục Quản Lý Dược – BỘ Y TẾ cấp lại vào tháng 06.2020 theo quy định mới.

TÊN SẢN PHẨM THAY ĐỔI NHƯ SAU

  • NuWhite N1 giữ nguyên là NuWhite N1
  • NuWhite V1 đổi thành GigaWhite V1
  • NuWhite L1a đổi thành BioWhite L1A
  • NuWhite H6 đổi thành AlphaWhite H6

 

Theo đúng quy định về công bố và quản lý mỹ phẩm mới nhất của Bộ Y Tế.

Cơ bản là các kí hiệu N1, V1, L1a, H6 không thay đổi. Chỉ thay đổi cái tên đứng trước kí hiệu đó cho phù hợp quy định mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

+